NefroLife: program dijalize

logo

Serija AV18 je prilagođena za upotrebu sa DBB-EXA i omogućava punu upotrebu potpuno automatizovanog dijaliznog sistema (D-FAS). Specifikacije originalnih NIKKISO krvnih linija garantuju najvišu rezoluciju i tačnost dok se koriste Haemo-Master ili sistem za merenje recirkulacije (RMS). Kombinacija materijala bez DEHP-a i sterilizacije vodenom parom visoke temperature, u skladu sa EN ISO 17665-1: 2006, je najbolji izbor za biokompatibilnost i sigurnost bez pirogena.

  • Ekološki

  • Sterilisano parom

  • Bez DEHP-a

  • Mali volume krvi

  • Redukovan kontakt krv/vazduh

  • Jednostavno montiranje

  • Bez kese za otpad

  • Automatsko punjenje, konekcija i isključenje sa D-FAS funkcijom

graph
graph

Naš partner:
NIKKISO CO., LTD.