NefroLife: program dijalize

logo
  • Dezinfekcija aparata za hemodijalizu se vrši posle svakog tretmana limunskom kiselinom i povremeno rastvorom natrijum hipohlorita. Proizvođač je naš partner Verma Drugs iz Grčke.

  • Nekorozivno – bezbedno za okolinu i za korisnike

  • Sprečava alergijske reakcije i neželjene dogadjaje

  • Smanjuje stvaranje biofilma

  • Ne stvara hemijske ostatke

  • Produžava vek trajanja mašina

  • Lak za korišćenje

  • Kompletna serija za dezinfekciju, dekalcifikaciju, sterilizaciju i uklanjanje ostataka

  • Vremenski efikasan – simultano uklanjanje kamenca i dezinfekcija hidraulike aparata

disinfecting utility disinfecting utility

Naš partner:
Verma Drug