NefroLife: program dijalize

logo
  • Paket koncetrata

  • Bikarbonatni koncentrat kao suvi prašak u ketridžu od 650 grama,750 grama i 950 grama najvećeg kvaliteta. Kiseli koncetrat sa citratom i bez acetrata omogućava dobijanje dijalizne tečnosti sa različitim koncentracijama kalcijuma u rasponu od 1,25 do 1,75 mmol/l.

  • Verma-Cart&Verma-Bag Series se koristi za pripremu bikarbonatnog dijaliznog rastvora:

  • Siguran – sa dva filtera za zadržavanje čestica (na ulazu i izlazu rastvora)

  • Lak za korišćenje – U prozirnoj ambalaži, moguće pratiti nivo rastsvora

  • Optimalno prijanjanje – Lako se postavlja bez ikakvih modifikacija/intervencija na mašini

  • Praktičan – Omogućava uštedu u skladišćenju i transportu

  • U skladu sa važećom European Pharmacopoeia

  • Eco friendly – proizveden od 100% materijala pogodnih za recikliranje

dialysis concentrates dialysis concentrates

Naši partneri:
Verma Drugs i Medithes Pharma