Interventna kardiologija

Kompanija EcotradeBG  u svom portfoliju ima široku paletu visokokvalitetnih i pouzdanih proizvoda namenjenih za dijagnostiku i tretman bolesti koronarnih arterija – PCI (perkutane koronarne intervencije) i PTCA (perkutana koronarna transluminalna angioplastika). Zahvaljujući sledećim proizvodima može se izvesti celokupna procedura, od početka do kraja:

 • Standardni i dugi uvodnici – femoralni i transradijalni
 • Dijagnostičke žice
 • Dijagnostički kateteri
 • PTCA vodič-kateteri
 • PTCA žičani vodiči
 • Koronarni mikrokateteri
 • PTCA balon dilatacioni kateteri
 • Aspiracioni kateteri
 • Koronarni stentovi sa i bez leka
 • Sistem za transradijalnu hemostazu
 • Sistem za renalnu denervaciju
 • Dijagnostički proizvodi za interventne procedure
 • PTCA i PTA žičani vodiči i balon dilatacioni kateteri
 • PTCA I PTA balon kateteri sa lekom
 • Setovi za perkutanu vertebroplastiku