Profil kompanije

Naziv: EcotradeBG d.o.o.
Pravna forma: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Sedište: Niš
Adresa: Strahinjića Bana 3, Niš, Srbija
Puno poslovno ime: Društvo za proizvodnju, trgovinu i konsalting EcotradeBG DOO Niš
Matični broj: 17121189
PIB: 100336710
Status: Active company
Delatnost: Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
Šifra delatnosti: 4646