Onkologija

Za tretman onkoloških pacijenata nudimo najsavremenije sisteme za ablaciju i elektroporaciju i najnovije materijale za embolizaciju:

  • Mikrosfere sa i bez leka
  • Sisteme za radiofrekventnu ablaciju
  • Sisteme za mikrotalasnu ablaciju
  • Sisteme za elektroporaciju