Opšta hirurgija

Iz oblasti opšte hirurgije pokrivamo širok spektar hirurških grana sa velikim brojem specifičnih i nespecifičnih proizvoda. Počevši od proizvoda koji su namanjeni gotovo svim granama hirurgije, u ponudi imamo:

Potrošni materijal za opštu hirurgiju:

  • monofilamentne polipropilenske mrežice za kile
  • titanijumske mrežice za kile
  • kompozitne mrežice za kile
  • resorptivni i neresorptivni hirurški konci
  • hirurški instrumenti opšte namene: iglodržači, hirurške makaze, peani, hirurške i anatomske pincete, forcepsi