Vaskularna hirurgija

  • AAA stent graft sistem
  • Sistem za lasersku ablaciju vena
  • Sistem za mehaničku trombektomiju