Laboratorija

Od laboratorijskog materijala u ponudi imamo:

  • Vakuum sisteme koje čini spoj epruvete, igle i držača igle
  • Urin trake
  • Epruvete
  • Predmetna stakla
  • Pokrovna stakla
  • Nitrilne rukavice bez talka
  • Lancete
  • Poveske
  • Bebi sisteme
  • Ostali potrošni laboratorijski materijal