Maksilofacijalna hiurgija

Od asortimana proizvoda namenjih maksilofacijalnoj hirurgiji možete naći Leibinger Universal Sistem koji je sveobuhvatan sistem kraniomaksilofacijalnih pločica, šrafova i mrežica, koji uključuje širok izbor kvalitetnih implantata za fiksaciju maksilofacijalnih fraktura.

Širok spektar veličina samobušećih i samonarezujućih šrafova i veliki asortiman pločica izlazi u susret svim potrebama ove hirurške grane, kao  i velikom broju indikacija.