Roba široke potrošnje

U robu široke potrošnje spada veliki broj proizvoda, od kojih izdvajamo:

  • Oprema za opremanje bolničkih kuhinja
  • Htz oprema zdravstvenih radnika
  • Oprema za prevoz ležećih i sedećih bolesnika
  • Oprema za stacionarni smeštaj bolesnika
  • Oprema za ordinacije
  • Oprema za skladištenje medicinske dokumentacije
  • Oprema za odlaganje medicinskog otpada
  • Reklamni materijal