Neurohirurgija

Među našim proizvodima mogu se naći i proizvodi namenjeni neurohirurgiji:

  • Biološka zamena za tvrdu moždanicu
  • Set za perkutanu vertebroplastiku
  • Implantacioni materijal za stabilizaciju kičmenog stuba.