Opšta radiologija

U asortimanu kompanije EcotradeBG  između ostalog nudimo:

  • potrošni materijal za rendgen dijagnostiku
  • plavo osetljive filmove
  • zeleno osetljive filmove
  • digitalne filmove
  • fiksir
  • razvijač 
  • dentalne filmove visoke osetljivosti

RTG aparate:

  • komore
  • štampače