Interventna radiologija

U asortimanu kompaije EcotradeBG  možete naći širok dijapazon sofisticiranih proizvoda za izvođenje endovaskularnih i drugih radioloških procedura:

 • Standarni i dugi uvodnici
 • Specijalizovani dugi uvodnici
 • Dijagnostičke žice
 • Dijagnostički kateteri
 • PTA žičani vodiči
 • Mikrokateteri
 • PTA balon dilatacioni kateteri
 • Periferni stentovi
 • Karotidni stentovi
 • Spirale za periferne embolizacije
 • Sistem za lasersku ablaciju vena
 • Set za perkutanu vertebroplastiku
 • Dijagnostički proizvodi za interventne procedure
 • PTCA i PTA žičani vodiči i balon dilatacioni kateteri
 • PTCA I PTA balon kateteri sa lekom

Za tretman onkoloških pacijenata nudimo:

 • Mikrosfere sa i bez leka
 • Sisteme za radiofrekventnu ablaciju
 • Sisteme za mikrotalasnu ablaciju
 • Sisteme za elektroporaciju