Medicinski potrošni materijal

Od medicinskog potrošnog materijala opšte namene iz ponude izdvajamo:

 • dezinfekciona sredstva za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku – baktericidi, fungicidi, virusidi, tuberkulocidi
 • sredstva za dezinfekciju instrumenata
 • sredstva za dezinfekciju površina i predmeta u ugostiteljstvu, zdravstvu, veterini, hotelijerstvu kao i u školskim i predškolskim ustanovama
 • preparate za opštu dezinfekciju predmeta, pribora za jelo i piće, posteljina, vode za piće i vode u bazenima
 • sterilne špriceve – dvodelne, trodelne, za špric pumpe, irigacione, insulinske i fotosenzitivne lekove
 • injekcione igle standardnih dimenzija i za specijalne namene.
 • zaštitni materijal: hirurške kape, maske, kaljače, nepropusne navlake za dušeke
 • hirurške rukavice AQL 1,5 i 1 sa i bez talka
 • lateks rukavice sa i bez talka, nitrilne rukavice bez talka
 • skalpel nožiće – standardne i sa zaštitnim mehanizmom
 • krvne lancete
 • IV kanile standardne i sa ADVA sistemom za indikatorom protoka za precizno plasiranje
 • trokrake slavinice standardne i sa stepenastom regulacijom
 • urin kese
 • urinarne katetere