NefroLife: program dijalize

logo
  • Kateteri za hemodijalizu omogućavaju optimalan protok krvi a specijalno tretirani materijal od poliuretana pruža visoku biokompatibilnost.

  • Kateteri su dvolumenski i trolumenski različitih dužina i dimenzija lumena što omogućava individualni izbor prema datom bolesniku.

  • Kateteri za peritoneumsku dijalizu omogućavaju izvodjenje peritoneumske dijalize i imaju dva "mufa" što omogućava prevenciju infekcije.

  • Proizvođač je Polymed iz Indije.

Opis Specifikacija Dilatator Vodič
Lumen (ravan i zakrivljen nastavak) veličina Dužina (cm) OD OD dijametar (inči) x dužina
Dupli lumen 11,5 FR 13/15/20 12 FR & 10 FR 0,035 x 50/70
12 FR 13/15/16/20 12 FR & 10 FR 0,035 x 50/70
Dupli lumen 12 FR 13/16 12 FR & 10 FR 0,035 x 50/70
dialysis needles dialysis needles

Naš partner:
Polymed