NefroLife: program dijalize

logo
  • NefroLife postoji od 2016 godine i to je ekonomska i partnerska samostalna jedinica u okviru Ecotrade BG koja ima za cilj distribuciju i promet najsavremenijih materijala i mašina za hemodijalizu u cilju lečenja i poboljšanja kvaliteta života bolesnika sa terminalnim oboljenjem bubrega.

  • Sa našim velikim znanjem iz ove oblasti, NefroLife je tim koji čine nefrolozi, sestre, inženjeri, lekari, menadžeri kvaliteta, biznis lideri i tim za istraživanje i razvoj.

  • To nam omogućava da pružimo najbolju negu i lečenje bolesnika na dijalizi. Naša ponuda sadrži sve neophodne materijale za izvodjenje hemodijalize uključujući i mašine.

’’Mi investiramo u budućnost i omogućavamo bolesnicima i
njihovim porodicama najkvalitetniji život’’